Rodzinne (Kindergeld)

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starc się o uzyskanie świadczen rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci (Kindergeld).
Swiadczenia przysługują także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech.
Generalnie Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki. Warunkiem otrzymania jest, podleganie przez wnioskodawcę nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, który występuje wówczas, gdy dana osoba posiada w Niemczech miejsce zamieszkania lub tzw. "główne miejsce pobytu".Potwierdzeniem tego faktu jest zameldowanie w urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt).
Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku Niemiecka Kasa Świadczeo Rodzinnych (Familienkasse) przyznaje świadczenia, które są wypłacane za okres od momentu przybycia do Niemiec do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeo, co w przypadku pracowników z Polski łączy się z zakooczeniem pobytu w Niemczech. Konieczne jest w tym przypadku zgłoszenie tego faktu do Familienkasse , aby nie narazid się na roszczenia zwrotu nieprawnie pobranych świadczeo.Druk zgłoszenia zmiany sytuacji życiowej jest przysyłany razem z decyzją o przyznaniu Kindergeld.